ODSEM5A – Odontologistudiet, 5. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det legges vekt på de biomedisinske aspekter, men nå først og fremst i forbindelse med studier av munnhule og tyggeorgan. Videre vil grunnlaget for den praktisk-kliniske delen av studiet bli lagt og de materialer som brukes i tannbehandling vil også bli omtalt. På slutten av semesteret blir det gitt en praktisk innføring i kliniske forhold som er relatert til starten på pasientbehandlingen i neste semester.

Hva lærer du?

5. semester er inndelt i tre undervisningsblokker:

 • Uke 1-2: Det orale økosystem
 • Uke 3-15: Ferdighetstrening og biomaterialer
 • Uke 16-19: Pasientkontakt

Les mer om oppbygningen av dette emnet...

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ODSEM4B – Odontologistudiet, 4. semester del II (nedlagt)

Obligatorisk undervisning i 5. semester må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i odontologistudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

Undervisning

Forelesninger, gruppeundervisning, kurs/seminarer, demonstrasjoner, fantom/propedevtikk og klinisk tjeneste (røntgen).

Les mer om undervisningsformene i dette emnet...

Eksamen

Semesteruke 16

 • ODSEM5B (15 studiepoeng): Praktisk/"klinisk"
  prøve. Intensiv evaluering av studentenes manuelle ferdigheter. Kontroll
  av forståelse av alle aktuelle behandlingsformer. Studentene får
  utdelt en overkjeve og en underkjeve, og skal på utvalgte tenner foreta
  preparering og i noen grad fylling for bestemte restaureringstyper. Arbeidene
  gjøres dels på benk, dels på fantomhode.
  Histologi

Semesteruke 20

 • ODSEM5A (15 studiepoeng): Skriftlig eksamen av
  "essay"-typen. Semesterets ulike fag integreres i oppgavene. Varighet 5 timer

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En student kan fremstille seg til eksamen i dette emnet inntil tre ganger. Det er ingen frist for å trekke seg fra eksamen. Manglende frammøte til eksamen uten gyldig forfall regnes ikke som et eksamensforsøk og utløser ikke rett til utsatt eller ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 05

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk