Undervisning - tid og sted

Forelesning

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 2 Eilert Sundts hus

  Undervisning: 22. januar - 19. februar, 5. mars - 26. mars, 9. april - 30. april og 21. mai

Per Gunnar Røe, Ingar Brattbakk, Heidi Østbø Haugen, Terje Wessel

Seminarer

Gruppe 1

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 301 Harriet Holters hus

  Undervisning: 2. februar - 16. februar, 2. mars - 23. mars og 13. april - 20. april

Rune Carlsen

Gruppe 2

 • Mandag kl. 16:15 -18:00, Seminarrom 301 Harriet Holters hus

  Undervisning: 1. februar - 15. februar, 1. mars - 22. mars og 12. april - 19. april

Rune Carlsen

Gruppe 3

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 301 Harriet Holters hus

  Undervisning: 3. februar - 17. februar, 3. mars - 17. mars og 7. april - 21. april

Aleksander Bern

Gruppe 4 Godkjent oblig. akt tidligere semester

Ekskursjon

Datoen for ekskursjonen er ikke endelig fastsatt og kan derfor bli flyttet.

 • Fredag 7. mai kl. 10:15 -15:00

Per Gunnar Røe

Publisert 14. okt. 2009 09:43 - Sist endret 22. jan. 2010 12:00