Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SGO4000 - Høst 2006

Hjemmeoppgave, sgo 4000 – retningslinjer: Oppgaven skal være på maks 15 sider inkludert referanseliste. Forside kommer i tillegg. Linjeavstand 1.5 og font times roman 12. Se ellers ”Retningslinjer for skriving av oppgaver i Samfunnsgeografi” på nettet. Oppgaven stiftes og leveres i to eksemplarer utenfor SV-infosenter mellom kl. 12.00 og 14.00 fredag 8. desember. Dersom du ønsker å levere oppgaven før innleveringsfristen, kan oppgaven leveres i resepsjonen i 2. etg HH-hus.

26. okt. 2006 09:24

Husk å sende meg oppgavetittel innen fredag 10. november. Det er fortsatt mulig å sette seg på liste for veiledning hos meg fredag 27. november. Hege

25. okt. 2006 17:29

Adgang til utsatt eller ny eksamen/vurdering. Høsten 2006 er absolutt siste semester hvor det arrangeres eksamen i emner uten undervisning på samfunnsgeografi. Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen.

25. okt. 2006 15:23