Dette emnet er nedlagt

SGO4000 – Faghistorie og vitenskapsteori - tilbudt siste gang høsten 2007

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer de sentrale delene av fagets idehistorie og vitenskapsteoretiske retninger. Emnet er obligatorisk for å få mastergraden i samfunnsgeografi.

Hva lærer du?

Emnet skal bidra til en teoretisk forankret forståelse av fagets idehistorie og vitenskapsteoretiske retninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet er obligatorisk for å få mastergraden i samfunnsgeografi. Mastergraden bygger på et treårig bachelorprogram i samfunnsgeografi, en cand.mag-grad eller tilsvarende. Enkelte tverrfaglige bachelorprogrammer ved UiO gir grunnlag for opptak til masterprogrammet i samfunnsgeografi, hvis du har et minimum av 60 studiepoeng i samfunnsgeografi.

Masterstudenter som begynner på masterprogrammet høsten 2007 må ha levert en prosjektbeskrivelse innen fristen 1. november for å kunne gå opp til eksamen i SGO4000 - Faghistorie og vitenskapsteori.

Overlappende emner

Dette emnet overlapper med emnene SGO4001 – Faghistorie og forskningsdesign (nedlagt) og SGO301, som begge er emnet som tidligere er blitt tilbud ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger.

Eksamen

En skoleeksamen på 6 timer utgjør 100 prosent av karakteren.

Eksamensspråk

Studentene kan velge om de vil skrive eksamensoppgaven på norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Rutiner for begrunnelser og klager ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet ble tilbudt siste gang høsten 2007 og blir fra og med høsten 2008 erstattet av emnet SGO4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi