Semesterside for SGO4201 - Vår 2008

seminaret den 11. mars vil vi diskutere følgende pensumbidrag:

Robins, K. (1999): "Foreclosing the city? The bad idea of virtual urbanism", i J. Downey & J. McGuigan (red.): Technocities. Routledge, New York.

Sheller, M. og Urry, J. (2000): "The city and the car". International journal of urban and regional research, vol. 24, nr. 4, s. 737-757. 21 sider.

7. mars 2008 15:16

Endringer seminar 11. mars

Seminaret flyttes fra kl 10.15 i seminarrom 201 Harriet Holters hus og til kl 12.15 seminarrom 150 Harriet Holters hus

4. mars 2008 11:53

ARBEIDSLIVSSEMINAR FOR SAMFUNNSGEOGRAFISTUDENTER

Onsdag 5 mars arrangerer vi et inspirerende og oppløftende seminar om arbeidsmarkedet slik det er i dag for samfunnsgeografer.

Program

  • kl. 12:00-15:00
Sted: seminarrom 132 HHH Skreddersydd jobbsøkerkurskun for masterstudentene på samfunnsgeografi. Frode Nyhamn fra Karrieresenteret informerer om arbeidsmarkedet i dag og gir inspirerende og nyttige tips om jobbsøkerprosessen.

Påmelding rettes til studiekonsulent Målfrid Hoaas på e-post malfrid.hoaas@sosgeo.uio.no

  • kl. 15:00-16:00 - Pause

  • kl. 16:00-18:00
Sted: U1 (SV-kjelleren) Flere samfunnsgeografer fra ulike yrkesgrupper kommer og forteller om sin bakgrunn og jobbene sin.

  • kl. 18:00 - FEST
Sted: U1 (SV-kjelleren)

VEL MØTT ALLE SAMMEN!

14. feb. 2008 20:56