Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedtemaene i dette emnet er kvalitativ metode sett i forhold til kvantitativ metode, datainnsamling og intervjuing, kvalitative data og tolkning, casestudier og analytisk generalisering og makt og etikk.

Emnebeskrivelse (utfyllende informasjon om lover, regler og forskrifter tilnyttet emnet)

Hva lærer du?

Gjennom emnet skal du tilegne deg en kritisk vurdering av metodevalg og metodebruk, og du skal oppnå et grunnlag for å foreta en kvalitativ undersøkelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Privatister har ikke adgang til dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet erstatter kvalitativ metode (SGO302) i gammel ordning.

Undervisning

Undervisningen består av få forelesninger. Hovedvekten ligger på studentenes egne aktiviteter i seminarer. To og to studenter skal skrive et seminarinnlegg på inntil 12 sider som fremføres og diskuteres. Studentene skal benytte tidligere hovedoppgaver/masteroppgaver eller forskningsrapporter, og gjennomføre en kritisk vurdering av metodevalg og bruk. Seminarinnlegget skal være skriftlig og godkjennes av faglærer før studentene kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Skriftlig seminarinnlegg som må bestås. 6 timers skoleeksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver vår

Det vil ikke bli gitt undervisning i dette emnet etter våren 2005. Emnet erstattes av SGO4010 – Qualitative method (videreført) fra og med høsten 2005.

Eksamen

Hver vår

Høsten 2005 og våren 2006 er siste mulighet til å ta eksamen i dette emnet. Dette gjelder bare studenter som har gått opp til eksamen i dette emnet tidligere og som har fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter.

Undervisningsspråk

Norsk