Dette emnet er erstattet av SOSGEO1120 – Kvantitativ metode.

Semesterside for SOS1120 - Høst 2003

OBS! Forelesningene er flyttet til Aud. 2 Helga Engs hus (fra 28. okt.)

21. okt. 2003 02:00

Det blir ikke forelesning og seminarer i uke 41 uke p.g.a. eksamen på SOS1001. Undervisningen forskyves en uke frem.

2. okt. 2003 02:00

Det er undervisningsfri i uke 37.

1. sep. 2003 02:00