Semesterside for SOS2500 - Høst 2003

Det blir en oppsummeringsforelesning 24. november. (Vanlig tid og sted)

15. okt. 2003 02:00

Liste for å sette seg på veiledning er slått opp på kontordøren til Ivar Frønes, rom 411 i C- blokka. De aktuelle datoene er mandag 27. og tirsdag 28. oktober. Alle som ønsker veiledning må føre seg på listen

7. okt. 2003 02:00

Frist for innlevering og godkjenning av problemstilling er 1. oktober.

16. sep. 2003 02:00