Innlevering av hjemmeeksamen i SOS3050 - Metodologi og forskningsdesign

Eksamen i SOS3050 er en hjemmeeksamen over 5 dager. Eksamen skal leveres i Inspera. 

I bedømmelsen av oppgaven legges det vekt på:

 • at alle ledd i oppgaveteksten er besvart
 • at oppgaven presiseres og avgrenses på en god måte
 • at oppgaven gjør bruk av relevante deler av pensumlitteraturen (selv om det også er mulig å trekke inn litteratur utenfor pensum)
 • at oppgaven formulerer interessante drøftingspunkter og diskuterer ut fra dem

Utlevering av eksamensoppgaven i Inspera

Eksamensoppgaven publiseres i Inspera kl. 10:00 på første eksamensdag.

Eksamensbesvarelsen skal leveres i Inspera før kl. 14:00 på siste eksamendag.
Inspera stenger automatisk og på sekundet, så i praksis må du ha lastet opp filen din senest kl. 13:59. 

Formelle krav til hjemmeeksamen 

 • Oppgaven skal ha et omfang på 4000 ord +/- 10 prosent
 • Bruk 12 punkts skriftstørrelse og linjeavstand 1 1/2.
 • Oppgaven skal ha et sammendrag på ca. 10 linjer først i oppgaven.
 • Sett inn sidetall i oppgaven.
 • Referanselisten skal avsluttes med setningen "Alle kilder som er brukt i denne oppgaven er oppgitt".
 • For retningslinjer på referansebruk se: Litt om skriving av oppgaver.

På forsiden av oppgaven skal følgende informasjon stå:

 1. Emnekode og emnenavn
 2. Innleveringsdato
 3. Kandidatnummer (navn skal ikke være med i oppgaven noe sted)
 4. Antall ord i oppgaven (forside, sammendrag, litteraturliste og eventuelle vedlegg regnes ikke med)

Innlevering av oppgaven

Filen du leverer må være i PDF-format ( .pdf ). Filen skal lagres som *emnekode_kandidatnummer*, eksempelvis: SOS3050_1234.pdf.

Andre formater (for eksempel .docx, .pages eller .odt) vil ikke godtas av Inspera.

For hjelp til å lagre som PDF-fil, se fakultetets veiledninger.

 

Informasjon om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Enhver hjemmeoppgave innlevert ved Universitetet i Oslo kan bli kontrollert for plagiat ved hjelp av tekstgjenkjenningsverktøyet URKUND.

Publisert 11. mars 2016 15:45 - Sist endret 7. feb. 2019 11:37