Semesterside for SOS4013 - Høst 2015

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

To eksemplarer av papirutgaven leveres til en representant fra instituttet som står i 1. etasje i Harriet Holters hus mellom kl 12.00 og 14.00 på innleveringsdagen torsdag 17. desember.

Sammen med oppgaven skal det leveres èn obligatorisk erklæring.

Du leverer også oppgaven i Fronter i innleveringsmappen som heter: "Innlevering av emneoppgave SOS4013 høst 2015". Mappen ligger under Undervisning og er åpen for innlevering fram til innleveringsfristen kl.14.00.

19. nov. 2015 08:49

Vi går bort fra gruppeinndelingen fra og med 10. november grunnet lavt fremmøte på første seminar, og det kjøres i stedet felles undervisning som tidligere skissert i timeplanen.

4. nov. 2015 14:59

Grunnet stor påmelding til emnet SOS4013 vil vi dele påmeldte studenter inn i to grupper. Info om hvilken gruppe du tilhører vil du få beskjed om pr. epost så snart dette er klart.

24. sep. 2015 15:38

Forelesningen for gruppe 2 som skulle avholdes tirsdag 1. desember kl.14.15-16.00 er flyttet til onsdag 2. desember kl.14.15-16.00. Timeplanen er oppdatert i henhold til endringene.

21. sep. 2015 14:32