Karakterbeskrivelse for masteroppgaven i sosiologi

Vedtatt av Nasjonalt fagråd for sosiologi, reviderte beskrivelser godkjent november 2004.

A - Fremragende

Fremragende prestasjon som utmerker seg, ikke bare med brede og solide kunnskaper, men også mht. presentasjon, analyse, metodiske ferdigheter og/eller originalitet. 

 

B - Meget god

Meget god prestasjon som hever seg over gjennomsnittet hva angår kunnskaper, analyse, presentasjon og/eller metodiske ferdigheter. 

 

C - God

God prestasjon. Klar problemstilling og sammenheng mellom problemstilling, teoritilnærming, metodevalg, analyse og konklusjoner. 

 

D  - Nokså god

Nokså god prestasjon. En ellers god oppgave som enten viser svak indre sammenheng eller andre klare mangler. 

 

E - Tilstrekkelig

Tilstrekkelig prestasjon. Oppgaven viser tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter, men har store svakheter teoretisk eller empirisk. 

 

F - Ikke bestått 

Prestasjon som ikke oppfyller fagets minimumskrav teoretisk, empirisk og/eller etisk.

 

Publisert 15. mars 2016 15:52 - Sist endret 15. mars 2016 15:52