Semesterside for SOS4301 - Vår 2009

Viktig informasjon om eksamen

Det gis ULIKE kandidatnumre på henholdsvis emneoppgaven og skoleeksamen. Sjekk Studentweb for riktig kandidatnummer!

3. apr. 2009 11:50

Info om innlevering av emneoppgaven

Emneoppgaven skal leveres i to eksemplarer 14. april mellom kl 11.00 og 14.00. En representant fra ISS tar imot oppgavene i skranken til venstre for SV-Infosenter i 1. etasje i Eilert Sundts hus. Dersom du ønsker å levere tidligere, ta kontakt med eksamenskonsulenten på mail: m.f.tretvoll@sosgeo.uio.no

Sammen med oppgavene skal det leveres en obligatorisk erklæring

Lykke til!

30. jan. 2009 12:23