Semesterside for SOS4301 - Vår 2014

Emneoppgaven skal leveres i papirform og i en innleveringsmappe i Fronter.

Emneoppgaven skal leveres i to eksemplarer 28. april mellom kl. 12.00 og 14.00. En representant fra ISS tar imot oppgavene i nærheten av SV-Infosenter i 1. etasje i Eilert Sundts hus. Dersom du ønsker å levere tidligere, ta kontakt med studiekonsulenten på mail: bethina.strandberg-jensen@sosgeo.uio.no

Sammen med oppgavene skal det leveres en obligatorisk erklæring
http://www.uio.no/studier/program/sosiologi/undervising/OBLIGATORISK_ERKLAERING.pdf

Innleveringsmappen i Fronter er nå åpen, og stenger klokken 14.00, 28. april.

1. apr. 2014 16:18