Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Tekster markert med * finnes i kompendium

Tekster markert med @ er tilgjengelige online

Bøker

Barker, Chris (2008) Cultural studies: theory and practice. London: Sage. s. 3-245 & 406-439. 330 s.

Scott, J. C. (1990). Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. (pp. 1 – 225). New Haven: Yale University Press. 225 s.

Artikler

Makt og motstand

* Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. (pp. 9-11, 31-42 & 51-102). Stockholm: Ordfront. 67 s.

* Coombe, R. J. (1999). The Demonic Place of the “Not There”: Trademark Rumors in the Postindustrial Imaginary. In A. Gupta & J. Ferguson (Eds.), Culture, power, place. (pp. 249-274). Durham: Duke University Press. 26 s.

Krange, O. and K. Skogen (in press) When the lads go hunting. The 'Hammertown mechanism' and the conflict over wolves in Norway. Ethnography. 33 s. Distribueres av emneansvarlig.

* Skogen, K. og Krange, O. (2010) Middelklassemakt? Nei takk! In J. Ljunggren and K. Dahlgren (red.) Klassebilder, 157-168. Oslo: Universitetsforlaget 11 s.

* Willis, P. (1990) Masculinity and factory labor. I Jeffrey C. Alexander and Steven Seidman (red.) Culture and society: contemporary debates. Cambridge: Cambridge University Press. s. 183-195. 12 s.

Sosialisering og reproduksjon

@ Gillies, V. (2005) Raising the 'meritocracy': Parenting and the individualization of social class. Sociology, 39(5), 835-853. 18 s.

@ Stefansen, K. og K. Skogen (2010) Selective identification, quiet distancing: understanding the working-class response to the Nordic daycare model. Sociological Review (nov. 2010). 18 s.

@ Vincent, C. og S. J. Ball (2007) 'Making up' the middle-class child: Families, activities and class dispositions. Sociology, 41(6),1061-1077. 16 s.

Forbruk

@ Muniz, Albert M. & Thomas C. O'Guinn. 2001. The brand community. The Journal of Consumer Research, 27 (4), 412-432. 20 s.

@ Luedicke, Marius K. (2006) Brand Community Under Fire: The Role of Social Environments for the HUMMER Brand Community. Advances in Consumer Research, 33, 486-493. 8 s.

@ Peterson, Richard A. and Roger M. Kern (1996) Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore. American Sociological Review, 61 (5), 900-907. 8 s.

@ Warde, A., D. Wright, et al. (2007). Understanding Cultural Omnivorousness: Or, the Myth of the Cultural Omnivore. Cultural Sociology 1(2), 143-164. 22 s.

Tilsammen 814 s.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes hos Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/ kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@- artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 1. okt. 2010 09:49 - Sist endret 22. nov. 2010 15:38