Pensum/læringskrav

  • Mankiw, N. Gregory og Taylor, Mark P. (2014). Microeconomics, Cengage Learning EMEA,(3. utgave).
  • Bojer, H.(2009) "Om økonomisk likhet", NOU 2009:10 Vedlegg 1 Finnes her
  • Notat om nåverdi. Finnes her

Supplerende lesning:

Christiansen, V. (1998). "Knapphet", i A. Rødseth og C. Riis (red), Markeder, Ressurser og fordeling, Ad Notam Gyldendal, Oslo

Foreleser vil foreslå og legge ut noen aktuelle artikler i løpet av semesteret.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika.

Publisert 18. mai 2016 12:38 - Sist endret 14. nov. 2016 20:17