Beskjeder

Publisert 7. mai 2010 12:58

Seminar 1 (seminargruppen til Paal B Wangsness): Det siste seminaret er satt opp onsdag 12. mai kl. 10.15-12.00. Sted: Seminarrom 114 (i stedet for rom 201) i Harriet Holters hus.

Publisert 21. apr. 2010 11:02

Seminar 2 (seminargruppen til André Anundsen): Seminaret tirsdag 4. mai er flyttet til tirsdag 11. mai, rom 201 Harriet Holters hus i tidsrommet 14:15-18. I de siste to timene vil André gjennomgå en eksamensoppgave.

Publisert 16. apr. 2010 10:43

Besvarelsene av de obligatoriske øvelsesoppgavene vil bli delt ut på forelesning 16. april. De besvarelser som ikke hentes der, kan hentes på Ekspedisjonskontoret i 12. etasje. De studenter som ikke har fått godkjent sin besvarelse, vil få en mail med en ny oppgave som må besvares.

Publisert 18. mars 2010 12:01

Knut Moum, Ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet, snakker om utsiktene for norsk økonomi i 2. time av forelesningen 19. mars, dvs. kl 10.15-11

Publisert 19. feb. 2010 14:28

Alle studenter anbefales å gjøre den frivillige øvelsesoppgaven som er blitt lagt ut. Oppgaven skal leveres inn på det seminaret du følger i uke 9, og vil bli rettet av en annen student. Alle som leverer en besvarelse, må rette en annen besvarelse. Fasit vil bli lagt ut til bruk ved retting.

Publisert 12. feb. 2010 13:29

Dere anbefales å gjøre de resterende Keynes-oppgavene, samt oppgavene til Keynes-modell i Excel, før neste forelesning.

Publisert 5. feb. 2010 15:15

Dere anbefales å gjøre oppgave 2, 4 og 6 i oppgavesett - Keynesmodeller, før neste forelesning.

Publisert 29. jan. 2010 13:32

Dere anbefales å gjøre oppgave 1 og 3 i oppgavesett - Keynesmodeller, før neste forelesning.

Publisert 28. jan. 2010 13:14

Det blir ikke forelesning 26. februar, derimot så blir det forelesning 19. mars.

Publisert 26. jan. 2010 14:11

Seminar 5 med Tord Krogh: Gang 1 blir flyttet til tirsdag 2. februar 10:15-12 i rom 301 Harriet Holters hus.

Publisert 8. des. 2009 15:45

Et veldig smart MINI-KURS for oppfrisking av matematikk kunnskaper: Dette er et repetisjonskurs av utvalgte emner i matematikk fra videregående skole som er spesielt relevante for innføringsemner i samfunnsøkonomi. Tilbudet er mest aktuelt for studenter med svak matematikkbakgrunn eller studenter som ønsker repetisjon av disse temaene. Det vil ikke være noen formell registrering eller eksamen i kurset. Kurset kan også tas av studenter som tar andre 1000-emner i samfunnsøkonomi.

INNHOLD. TORSDAG 21. JAN: Myk start. Regneregler for parentes-uttrykk. Kvadratsetningene (begge veier). FREDAG 22. JAN: Prosenter. Regneregler for potenser. Regneregler for brøker. Introduksjon til funksjoner (av én variabel). MANDAG 25. JAN: Funksjoner av én variabel. Grafer av funksjoner. Arealer med økonomiske anvendelser. Litt om stigningstall og topp-/bunnpunkter. Om ligninger og ulikheter i én variabel. TIRSDAG 26. JAN: Mer om ligninger...