Resultater på obligatorisk oppgave (nytt forsøk) er tilgjengelig i Fronter

Resultatene for det nye forsøket ligger nå tilgjengelig i Fronter.

Studenter som ikke har fått godkjent obligatorisk innleveringsoppgave vil få sin eksamensmelding trukket, og vil ikke få gå opp til eksamen i emnet dette semesteret. Disse studentene vil motta en epost fra studiekonsulent om trekk av eksamensmelding.

Publisert 21. apr. 2015 16:00