Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 24. apr. 2013 10:06

Siste forelesning flyttes fra 8. mai til 30. april 12:15-14:00.

Det blir altså forelesning 30. april 12:15-14:00, men ingen forelesning 8. mai.

Publisert 23. apr. 2013 08:38

Oblig'ene har blitt levert ut på seminarene. De om ikke har hatt anledning til å hente dem der kan hente dem på Økonomisk institutts ekspedisjonskontor i 12. etg., Eilert Sundts hus. Det blir ikke utarbeidet noen formell fasit, men seminarledere kan svare på spesifikke spørsmål.

Publisert 10. apr. 2013 12:30

Det er nå lagt ut en ny oppgave i fellesrommet til ECON1500 på Fronter. De som ikke har fått godkjent den obligatoriske innleveringsoppgaven må bestå denne prøven med minst 3 riktige svar. De som ikke har fått godkjent obligatorisk innleveringsoppgave har fått epost fra studiekonsulenten med informasjon om dette i dag, 10.04.

For de av dere som har bestått den obligatoriske innleveringsoppgaven er det frivillig å ta prøven - den vil ikke ha noen påvirkning på karakter i emnet.

Prøven ligger tilgjengelig på Fronter frem til onsdag 17. april.

Oppgavetekst til prøven finner dere her: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1500/v13/undervisningsmateriale/oblig-utsatt_mc.pdf

Publisert 19. mars 2013 08:15

Det er en liten trykkfeil i den obligatoriske innleveringsoppgaven: Det skal ikke være plusstegn i likning (1), dette skal være multiplikasjon. For de som allerede har løst oppgaven er det greit å beholde det som det var og evt. sette \alpha=\beta

 

Publisert 11. mars 2013 16:52

Minner om kravene til bestått obligatorisk oppgave:

Oppgaven gir maksimalt 100 poeng. I tillegg får du 4 poeng for hver levert Fronter-oppgave. Den totale poengsummen må være minst 65 poeng for å stå. Det betyr at om du har gjort alle Fronter-oppgavene holder det med 37% score på obligatorisk oppgave.

Publisert 27. feb. 2013 17:15

Obligatorisk innleveringsoppgave vil være tilgjengelig på emnesiden fra 28. februar. Innleveringsfrist er 21. mars kl. 23:59 i Fronter. For mer informasjon om innlevering av obligatorisk øvelsesoppgave, følg denne linken

Publisert 1. feb. 2013 11:55

Kontaktstudent for emnet er Magnus Rosenberg