En oppdatert overspringelsesliste er lagt …

En oppdatert overspringelsesliste er lagt ut. Eneste endringer er at avsnitt 7.3.7 og 7.3.8 går ut, mens appendiks A1 ("Noen regler om summer") i regresjon-I-notatet er tatt med i pensum.

Publisert 10. mai 2010 14:47 - Sist endret 10. mai 2010 15:10