Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Litteraturlisten dekker pensum for innføring i genell psykologi og innføring i psykologiens historie. Undervisning i form av forelesninger og gruppeundervisning vil ta for seg utvalgte emner fra litteraturlisten.

Litteraturliste

Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M., & Smith, R. : Psychology: The science of mind and behaviour, 2015. 3. utg. London.:McGraw-Hill. OBS: Tilgang til Connect må kjøpes. Dette selges enten sammen med boka (spør om dette på bokhandelen) eller så kan tilgangskode kjøpes online.

Lenke til online kjøp

Teigen, K. H: En psykologihistorie, 2004. Bergen: Fagbokforlaget.

Alternativt pensum i psykologiens historie:

Benjamin, L.: A brief history of modern psychology, 2007. Oxford: Blackwell Publishing.

Publisert 1. des. 2015 11:21 - Sist endret 1. des. 2015 11:21