Semesterside for PSY1010 - Høst 2005

Siste frist for å be om tilbakemlding:22.12.06. Tilbakemelding på sensur:

Kand.1501-1529/1492-1499, a.m.halberg@psykologi.uio.no

Kand.1461-1475, 21.12. kl.12-13 tlf 90846485 Kand.1477-1540, 20.12. kl.17-18 tlf.91733108- e-post:jacob.chr.holen@medisin.ntnu.no

Kand.1541-1569, 15.12.kl.17-19-tlf.55163344 el e-post:jacob.chr.holen@medisin.ntnu.no

Kand.1570-1585, 19.12.kl.17-19 tlf.90096111 Kand.1587-1603, fra 16.12.tlf 22573820

Kand.1604-1635, tlf. 55586462 kl. 09-15 tom.20.12.

Kand.1637-1670, 16.12. kl. 14-16 el. 19.12.kl.13-16 tlf.55588781 - 93495056

Kand.1671-1697, e-post:psykologen@mac.com

Kand.1699-1730, 19.12.kl.12-13 tlf. 55139668 - 55586224

15. des. 2005 13:50