Semesterside for PSY1010 - Høst 2011

Karakterbegrunnelse:

Kandidatnr. 1103-1171: Ring sensor på telefonnr. i tidsrommet 23. desember klokken 10:00-14:00 eller 27-29.desember klokken 10:00-14:00

Kandidatnr. 1172-1228: Ta direkte kontakt med sensor på epost:

Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet.

Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren faller.

23. des. 2011 09:58