Semesterside for PSY1010 - Høst 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Håndtegninger: 

Eksamensoppgavesettet skal besvares digitalt, men det vil være mulig å besvare hele eller deler av oppgavene med penn og papir. Se instruksjonsvideo:

 http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera-opplering/video/digital-haandtegning-instruksjon-student

 Arkene du bruker til å besvare penn- og papiroppgavene, er spesialtilpassede "skisseark" som blir delt ut i eksamenslokalet. Du leverer inn skissearkene på vanlig måte etter endt eksamen. Arkene blir deretter skannet av eksamensvaktene og lastet opp til din digitale besvarelse. Det er derfor viktig at du fyller ut skissearkene på riktig måte. Skissearkene må fylles ut...

8. des. 2017 15:45