Semesterside for PSY1010 - Vår 2004

Sensur faller torsdag 17. juni kl. 14. Sensuren blir tilgjengelig på Studweb, lister legges ut i SV-infosenter og i Forskningsveien 3. Overføring til protokoll slik at karakter og studiepoeng vises i utdanningsplanen kan forventes i slutten av juni. Informasjon om mulighet for muntlig begrunnelse for karakteren blir tilgjengelig her og på sensurlister fra 17. juni.

14. juni 2004 02:00

Kalkulator er ikke tillat på eksamen. På grunn av mye oppstyr rundt dette er vi nødt til å gå tilbake på tidliger beskjed om at det er lov å benytte kalkulator på eksamen. Det er derfor ikke lov til å benytte hjelpemidler på eksamen. Ved regneoppgaver vil formler bli oppgitt. Regneoppgavene er av en slik art at alle skal kunne gjøre utregningene uten bruk av kalkulator.

11. mai 2004 02:00

Oppgaveretting : Det er mulig å få rettet oppgaver i metode. Oppgavene ligger under lenken Oppgavebank. Velg 3 av disse og lever i ekspedisjonen på Psykologisk Institutt med frist fredag 26. mars . Oppgavene får dere tilbake torsdag 22. april.

13. feb. 2004 01:00