Semesterside for PSY1010 - Vår 2010

For karakterbegrunnelse:

Kandidat 2151 - 2218 og 1010: Magne Arve Flaten på e-post magne.flaten@uit.no

Kandidat 2219 - 2278: Kontakt Marianne Kaspersen på e-post kaspersenmarianne@gmail.com

Kandidat 2279 - 2315: Kontakt Merete Hauge på e-post merete.hauge@gmail.com

Kandidat 2316 - 2350: Kontakt Lina Hantveit på e-post lina_hantveit@hotmail.com

Kandidat 2351 - 2382 og 2011: Kontakt Merete Hauge på e-post merete.hauge@gmail.com

Kandidat 2383 - 2427: Kontakt Charlotte Fredslund Hansen på e-post c.f.hansen@psykologi.uio.no

(NB! Studenten må be om begrunnelse innen en uke etter at karakteren er kunngjort)

11. juni 2010 12:28

NB! endring av forelesningssted for PSY1010/PSYC1100 Onsdag 27/1 kl. 14:15-16:00: Forelesning er flyttet fra Aud 4 på Psykologisk institutt til Aud 1 Sophus Bugges hus, 1. etg (HF-fak). Samme tid.

22. jan. 2010 16:31