Semesterside for PSY1010 - Vår 2013

Kandidatnr. 2235 og 2236: Ta kontakt med sensor på epost: t.k.hermansen@psykologi.uio.no  Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren faller.

14. juni 2013 09:33

Kandidatnr. 2482 - 2486: Ta direkte kontakt med sensor på epost: t.k.hermansen@psykologi.uio.no  Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

6. juni 2013 12:58

Kontakt

SV-info