Semesterside for PSY1010 - Vår 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter
Sensur foreligger nå i utsatt eksamen PSY1100/PSY1010. Ønske om begrunnelse sendes til begrunnelser@psykologi.uio.no, med frist den 23.06.
17. juni 2014 11:09

Sensur foreligger nå i studentweb i PSY1010/PSYC1100

Studenter med kandidatnummer fra 1801- 1873 OG 2101-2162 kan få begrunnelse på telefon fra 6-8 juni, på telefon: 93679148 ELLER på mail i perioden 6. juni- 11. juni, som sendes til: begrunnelser@psykologi.uio.no.

Kandidatnummer fra 1875 – 1945 benytter seg av mail: begrunnelser@psykologi.uio.no i perioden 6. juni til 11.juni. NB! Kandidatnummer fom 1948- 1979, 1980- 2014, 2015- 2048, 2050- 2090 bruker ikke mail, men henter begrunnelsesskjema i ekspedisjonen på PSI. Frist for å hente dette er mandag 16. juni.

Privatistkandidater 1784- 1790 bruker begrunnelser@psykologi.uio.no.

6. juni 2014 15:14

Kontakt

SV-info