Semesterside for PSY1010 - Vår 2015

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Fra og med våren 2015 er det tillatt å bruke enkelte kalkulatorer ved eksamen i PSY1010.

For mer informasjon se emnesiden under underoverskriften hjelpemidler.

17. mars 2015 09:22

Kontakt

SV-info