Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY1101 - Høst 2013

Kandidatnr. 886: Ta direkte kontakt med sensor på epost: unni.sulutvedt@psykologi.uio.no

Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

16. des. 2013 14:49

Kandidatnr. 751 - 838 Ta direkte kontakt med sensor på epost: unni.sulutvedt@psykologi.uio.no Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY 1101").

Kandidatnr. 840 - 936: Ta direkte kontakt med sensor på epost: jorn_auran@hotmail.com Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY 1101").

Kandidatnr. 940 - 950 Ta direkte kontakt med sensor på epost: unni.sulutvedt@psykologi.uio.no Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY 1101P").

3. des. 2013 10:13

Kontakt

SV-info

Faglærere