Semesterside for PSY2101 - Høst 2009

Tilbakemelding på eksamen: Kandidatnummer: 255-281 (sensor Ingela Lundin Kvalem) Fredag 13. nov. kl. 11-12 eller 13-14 på telefon 22 84 51 79 Kandidatnummer: 282-310 (sensor Linn T. Fikke) Onsdag 18. nov. kl. 15-18 på telefon 22 84 51 45, eller kom innom kontoret (rom S01-14) i samme tidsrom Kandidatnummer: 311-344 (sensor Else-Marie Augusti) Send e-post til e.m.augusti@psykologi.uio.no (før 20.nov.) for å avtale tidspunkt for tilbakemelding

12. nov. 2009 11:51