Semesterside for PSY2405 - Vår 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Send mail til begrunnelser@psykologi.uio.no for å be om begrunnelse på eksamen i PSY2405. Minner om at fristen for å be om begrunnelse er 6. mai.

5. mai 2014 12:29

Kontakt

SV-info