Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

11. april

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 25. april kl. 09:00

Innleveringsfrist: 25. april kl. 13:00

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. mai 2022 12:07