PSY4110 – Anvendt kvalitativ metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har som formål å gjøre studentene i stand til å utvikle empiriske materialer og anvende ulike kvalitative analysemetoder i psykologisk forskning. Forelesninger og seminarer tilbyr en kombinasjon av teori som ligger til grunn for kvalitative metoder og praktiske øvelser i å analysere kvalitative empiriske materialer.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført kurset skal du kunne:

  • Formulere forskningsspørsmål i kvalitativ forskning
  • Velge og begrunne kvalitative metoder for å utvikle et empirisk materiale
  • Vitenskapsteoretiske innganger til analyser av empiriske materialer
  • Praktiske øvelser i analyse av empiriske materialer
  • Kvalitetskriterier i kvalitativ forskning
  • Forskningsetiske vurderinger og hensyn i forskning som anvender kvalitative metoder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesninger og seminarer. 10 timer forelesning og 8 timer seminar.
Det obligatoriske kravet er oppmøte på 80% av forelesningene. Seminarene er frivillige.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk oppmøte

Oppmøte på 80% av forelesningene.

Hjemmeeksamen

Du skal skrive en oppgave på 1500-2500 ord.

Tidligere eksamensoppgaver.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse for karakteren i dette emnet.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Siste undervisning på høsten er høsten 2018

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)