Semesterside for PSYC4400 - Vår 2015

Vi har etablert en praksis der de studentene som ønsker internveiledning på sitt utredningsarbeid, rapportskriving , drøfting av forhold knyttet til praksis, rolleforståelse m.m. kan ta kontakt med aktuelle veiledere på e-post.
Dette semesteret er følgende personer veiledere:
Anne Lill Ørbeck - annelill.oerbeck@gmail.com
Merete Øie - m.g.oie@psykologi.uio.no
Anne-Kari Torgalsbøen - a.k.torgalsboen@psykologi.uio.no

 

5. feb. 2015 09:47