PSYC6100 Hovedoppgaveforberedende seminar

Kort om seminaret
Seminaret skal være en forberedelse til hovedoppgaven, og skal ta opp både formelle, etiske og faglige sider ved arbeidet med oppgaven. Det skal være en ramme rundt arbeidet med prosjektbeskrivelse for hovedoppgaven. For mer informasjon om hovedoppgaven, se PSYC6100 (6-årig løp) eller PSYKHO (5-årig løp).

Hva lærer du på seminaret?
a) Utvikle en prosjektbeskrivelse for hovedoppgaven i profesjonsprogrammet (ferdighet)
b) Gi en tilbakemelding til medstudenters utkast til prosjektbeskrivelse (ferdighet)
c) Kjenne til lover og regler som gjelder for forskning i psykologifaget (kunnskap)
d) Reflektere over eget og forskningssamfunnets etiske ansvar (holdning)

Adgangsregulering og påmelding
Seminaret er forbeholdt studenter i profesjonsprogrammet i psykologi. Seminaret er lagt til 6. semester, men kan også følges av studenter senere i studieløpet. Det er ikke mulig å følge seminaret som privatist.

Undervisning
Seminaret består av 3-4 timer forelesninger.

Utkast til innhold i seminaret:

Kort informasjon om arbeidet med hovedoppgaven.

Forelesninger

 

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende elementer: Problemstilling, utvalg, datainnsamling, analyse, framdriftsplan, samt etiske vurderinger knyttet til prosjektet.

Godkjenningsskjema for prosjektbeskrivelsen leveres senest 1. oktober/1. mars i 11. semester av studiet til Caroline Hals: c.e.hals@sv.uio.no. Det er veilederen din som skal godkjenne prosjektbeskrivelsen, og du må derfor i forkant ha levert den til veilederen din sammen med et godkjenningsskjema. Deretter er det ditt ansvar å levere signert godkjenningsskjema videre til administrasjonen innen angitt frist.