STV2400 Offentlig politikk og administrasjon, høst 2010

 Kandidaten skal besvare oppgaver både fra oppgavesett I og oppgavesett II.

 

Oppgavesett I

En av følgende tre oppgaver skal besvares

 

1: Gjør rede for uviklingstrekk i offentlig forvaltning preget av ny-liberal reformtankegang. På hvilke områder gjør slike utviklingstrekk seg mest gjeldende? Hvilke faktorer kan forklare forskjeller mht. til innslag av ny-liberale reformer?

 

2: Hva går teorien om ”policy windows” ut på? Drøft hvordan statsbudsjettet kan forstås som et policy window.

 

3: Hva er ”lederskap”? Nevn noen ulike oppfatninger/teorier om hva som kjennetegner effektivt lederskap. Hvorfor kan lederskap i kunnskapsorganisasjoner by på større utfordringer enn i andre organisasjoner?

 

Oppgavesett II

Tre  av følgende fem oppgaver skal besvares

 

1: Hva er de viktigste stadiene i en policy-syklus, og hva innbærer de forskjellige stadiene?

2: Gjør kort rede for noen hovedmodeller for organisasjonsendring.

3: Hva er de viktigste tilknytingsformene for statlige organiasjonsenheter?

4: Hva er ”globalisering”?

5: Nevn noen begrunnelser for offentlig regulering av markeder.

 

Publisert 27. juli 2015 13:07 - Sist endret 27. juli 2015 13:07