STV2400 Offentlig politikk og admininstrasjon, fordypning (Høst 2012)

STV 2400 Offentlig politikk og administrasjon II (fordypningsemne)

SAMFUNNSVITENSKAPELIG EMBETSEKSAMEN HØST 2012, 4 timer

Statsvitenskap

 

Både del 1 og del 2 skal besvares. Hver del teller 50 prosent ved bedømmelse, men ved tvil om karakter vektlegges del 2 mest.

 

Del 1: Besvar tre (3) av følgende spørsmål:

  1. Pensum nevner tre perspektiver på globalisering. Beskriv disse nærmere.
  2. Hva er nyliberalisme i offentlig politikk?
  3. EUs utvikling har blitt beskrevet i form av tre generelle faser. Hvilke er disse, og hva betyr disse begrepene?
  4. Hva er et policy-vindu i offentlig politikk?
  5. Hva er de viktigste verdiene i ”det lokale selvstyret”?
  6. Hva ligger i begrepet «offentlig politikk»?

 

Del 2: Besvar én (1) av følgende essayoppgaver:

  1. Konkurransepolitikk: Hvilke mål skal konkurransepolitikken ivareta, og hvorfor er det behov for en slik politikk? Drøft de viktigste virkemidlene i konkurransepolitikken. Bruk gjerne eksempler.

 

  1. Policy-entreprenør: Hva er en policy-entreprenør? Drøft under hvilke betingelser det er større og mindre rom for policy-entreprenører i en beslutningsprosess i offentlig politikk. Bruk gjerne eksempler.

 

  1. Nettverksnæringer: Hva er et naturlig monopol? Drøft hvordan reformer i nettverksnæringer (post, tele/ekom, jernbane, elektrisitet) har endret og/eller tilpasset seg næringenes trekk av å være naturlige monopol. Bruk minst to næringer (sektorer) som eksempler.

 

Publisert 27. juli 2015 13:07 - Sist endret 27. juli 2015 13:07