STV4810V – Policy-analyse: Utvikling og iverksetting av offentlig politikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et samlingsbasert videreutdanningstilbud for deg som jobber i offentlig forvaltning, interesseorganisasjoner eller et politisk parti.

Hva lærer du?

Arbeidet med offentlig politikk fordrer evne til å bearbeide komplekse problemstillinger med utgangspunkt i kunnskap fra flere fagdisipliner. Med dette kurset får du utvidet dine teoretiske perspektiver samt utviklet praktiske ferdigheter knyttet til utvikling, iverksetting og evaluering av offentlig politikk.

Følgende områder vil bli gjennomgått:

 • Policy-analyse som fagtradisjon
 • Offentlig politikk som policy-syklus
 • Hvordan utforme policy-analyse?
 • Kost/nytte-analyser i offentlig sektor
 • Juss og offentlig politikk: Rettsregler og legale virkemidler
 • Politikkutvikling i departementene: virkemidler i praksis
 • Fra politikkutforming til politikkformidling
 • Målstyring i offentlig sektor
 • Utforming og styring av leveransesystemer for iverksetting av offentlig politikk
 • Evaluering av offentlig politikk og investeringsprosjekter

Case-baserte læringsmetoder

Videreutdanningskurset i policyanalyser kombinerer teori og faglige gjennomganger med praktiske øvelser hvor det blir lagt særlig vekt på å utvikle ferdigheter i å:

 • definere policy-problemer
 • utvikle et bredt tilfang av policy-alternativer
 • utvikle strategier for vellykket gjennomføring av offentlig politikk
 • presentere forslag overfor politiske beslutningstagere og medier

Opptak og adgangsregulering

Emnet er på masternivå. Du må dokumentere universitets- eller høyskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad/cand.mag og minimum to års relevant yrkeserfaring.

Undervisning

Kurset gjennomføres som fire tre-dagers samlinger. Hver samling varer i utgangspunktet fra klokken 9.15 til 15.00 onsdag til fredag.

Pensum er på totalt 1000 sider, fordelt på tre hovedbøker, artikler og annet skriftlig materiale brukt i forbindelse med de enkelte samlingene. Dette medfører behov for arbeidsinnsats utover normal arbeidstid i samlingsperiodene og mellom samlingene.

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner. I utgangspunktet vil det være forelesninger før lunsj. Etter lunsj vil det være gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner i plenum, eller oppfølgende debatter og spørsmålsrunder med de inviterte gjesteforelesere.

Det forventes at deltagerne deltar på full tid på alle samlingene og at de har lest det oppsatte pensum til hver samling.

Forelesere hentes fra relevante fagmiljøer ved Universitetet i Oslo og fra offentlig forvaltning.

Forelesningsplan

Forelesningsplan for høsten 2014 (pdf)

Pensum høsten 2014

Bardach, Eugene (2012): A Practical Guide for Policy Analysis. The Eightfold Path to More Effective Problem-Solving (4. utg.). New York: Chatham House Publishers (200 sider).

Dunn, William N. (2012): Public Policy Analysis (5. utg.). Pearson (480 sider).

Howlett, Michael, M. Ramesh og Anthony Perl (2009): Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems (3. utg.). Oxford University Press Canada (308 sider).

Eksamen

Individuell innleveringsoppgave, muntlig presentasjon og skoleeksamen (2 timer).

Eksamen består av en individuell innleveringsoppgave på maksimum 5000 ord, en muntlig presentasjon av denne på maksimum 30 minutter (inkludert spørsmål og diskusjon), og en skoleeksamen på to timer i forbindelse med siste samling.

Det gis individuell veiledning i forbindelse med innleveringsoppgaven. Temaet for oppgaven må være godkjent av faglig koordinator innen utgangen av tredje samling. Veiledningen vil foregå i tidsrommet mellom tredje og fjerde samling. Kursdeltagerne oppfordres til å ta kontakt med koordinator og fagansvarlig om tema for oppgave og veiledning så tidlig som mulig i kurset.

Den individuelle oppgaven skal leveres inn i det virtuelle klasserommet på Canvas og presenteres på siste samling. Skoleeksamen arrangeres kort tid etter siste samling. Skoleeksamen består i å besvare en liste med kortsvarspørsmål fra pensum.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Tilbys uregelmessig.

Eksamen

Tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

25.000,-