Slik leverer du masteroppgaven

Innen innleveringsfrist 

1. Kontroller at oppgaven oppfyller de formelle kravene.

2. Lever oppgaven i Inspera.

3. Lever oppgaven til DUO vitenarkiv. 

4. Fyll ut obligatorisk studieskjema.

Etter innlevering

5. Muntlig eksamen 

Muntlig eksamener holdes i juni og august for innlevering i vårsemesteret og desember og januar for innlevering i høstsemesteret. Du vil få beskjed om dato og tidspunkt for muntlig eksamen på e-post. 

6. Oppdater adresse i Studentweb.

Ca. seks uker etter muntlig eksamen får du tilsendt vitnemålet i posten. Det er viktig at du oppdaterer adresse i Studentweb slik at vitnmålet blir sendt til riktig adresse. 

Etter sensur og eventuell klagebahandling 

7. Meld fra til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) om avsluttet prosjekt

  • Dersom du har behandlet/innhentet personopplysninger som er meldepliktige til NSD, er det viktig at du melder fra om at prosjektet er avsluttet, og hva som nå skjer med personopplysningene.
  • Det er viktig at du ikke melder fra om at prosjektet er avsluttet før etter endelig sensur. Dette betyr at dersom du ønsker å klage må du vente med å melde fra om avsluttet prosjekt til etter at du har fått klagesensur. 

Valgfritt

8. Sende ferdig masteroppgave til veileder.

9. Trykk av masteroppgave 

Instituttet dekker ikke trykk av masteroppgaver. 

 

Publisert 2. nov. 2015 13:25 - Sist endret 7. des. 2020 09:00