Slik leverer du masteroppgaven

Innen innleveringsfrist 

1. Kontroller at oppgaven oppfyller de formelle kravene.

2. Lever oppgaven i Inspera.

3. Lever oppgaven til DUO vitenarkiv. 

4. Fyll ut obligatorisk studieskjema.

Etter innlevering

5. Muntlig eksamen 

Muntlig eksamener holdes i juni og august. Du vil få beskjed om dato og tidspunkt for muntlig eksamen på e-post. 

6. Oppdater adresse i Studentweb.

Ca. seks uker etter muntlig eksamen får du tilsendt vitnemålet i posten. Det er viktig at du oppdaterer adresse i Studentweb slik at vitnmålet blir sendt til riktig adresse. 

Etter sensur og eventuell klagebahandling 

7. Meld fra til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) om avsluttet prosjekt

  • Dersom du har behandlet/innhentet personopplysninger som er meldepliktige til NSD, er det viktig at du melder fra om at prosjektet er avsluttet, og hva som nå skjer med personopplysningene.
  • Det er viktig at du ikke melder fra om at prosjektet er avsluttet før etter endelig sensur. Dette betyr at dersom du ønsker å klage må du vente med å melde fra om avsluttet prosjekt til etter at du har fått klagesensur. 

 

NB! Instituttet dekker ikke trykk av masteroppgaver. 

Publisert 2. nov. 2015 13:25 - Sist endret 13. aug. 2020 09:10