Kort om emnet

Ph.d.-seminaret arrangeres som en seminarrekke med totalt 14 seminarer over to år. Det holdes temaseminarer og workshops med presentasjon av paper. Temaer for seminarene er:

 • veilederforholdet
 • skriveprosessen
 • konferansedeltakelse
 • utenlandsopphold
 • å søke om prosjektmidler
 • prosjektledelse og selvledelse
 • publisering
 • medier og formidling
 • karriere etter doktorgrad
 • disputas og prøveforelesning

Hva lærer du?

Ph.d.-seminaret skal bidra til:

 • at du får innblikk i praktiske ferdigheter du trenger som forsker
 • at du blir kjent med teknikker for å sikre fremdrift i ph.d.-arbeidet, stimulere skriveprosessen og håndtere medier
 • at du får kjennskap til kriterier som ofte ligger til grunn for vurdering av fagfellvurderte manuskripter og prosjektsøknader
 • at du reflekterer over din egen praksis som forsker, veileder, formidler og deltaker i faglige nettverk
 • at du får trening i å vurdere andres faglige presentasjoner og i å gi konstruktive tilbakemeldinger

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-seminaret er forbeholdt studenter på ph.d.-programmet ved Institutt for statsvitenskap.

Seminaret krever ikke påmelding i Studentweb.

Overlappende emner

1 studiepoeng overlapp mot STV9100C

Undervisning

Temaseminarer og workshop med presentasjon av paper. I workshopene skal deltakerne presentere egne arbeider og få tilbakemeldinger fra øvrige seminardeltakere. Alle skal også være opponenter på andres papirer.

Det er to typer seminarer:

 • Tematisk innledning etterfulgt av diskusjon og erfaringsutveksling blant deltakerne (1 time), og en workshop-del (30 min.)
 • Workshop med presentasjon av 2-3 paper( 1-1,5 timer) .

Eksamen

For å få godkjent deltakelse på seminaret forventes det:

 • at man deltar på 10 seminarer i løpet av opptaksperioden
 • at man en gang i løpet av perioden presenterer paper i en workshop
 • at man en gang i løpet av perioden har rollen som førsteopponent

Deltakelse på seminaret rapporteres i fremdriftsrapporten hvert år.

Fakta om emnet

Studiepoeng

1

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst