Frist for innlevering av semesteroppgaven er fredag 20. november.

Semesteroppgaven skal leveres både i Fronter og i papirutgave. Sammen med papirutgaven skal det også leveres en obligatorisk egenerklæring om riktig kilde- og sitatbruk.

Papirutgavene av semesteroppgaven skal leveres i to eksemplarer den 20. november mellom klokken 12.00 og klokken 14.00 til en representant for ISS som sitter i første etasje i Harriet Holters hus.

Merk: det er ikke anledning til å levere oppgaven før tiden, men kan du ikke levere oppgaven selv kan du be en medstudent om å levere den for deg med fullmakt.

Det blir opprettet en egen mappe i fronter som heter ”Innlevering av semesteroppgave (høst 2015)” i Fronter. Last opp oppgaven og bruk kandidatnummer i emnefeltet. Oppgaven skal være levert i mappen senest klokken 14.00 den 20. november.

Oppgaven regnes ikke som levert før den er levert både i papir og i Fronter.

Kandidatnummer kommer i StudentWeb i løpet av uken før innleveringsfristen.

Lykke til!

Publisert 5. aug. 2015 12:31 - Sist endret 7. feb. 2020 16:21