Info om innlevering av semesteroppgave …

Info om innlevering av semesteroppgave 2

Semesteroppgaven skal leveres både i Fronter og i papirutgave. Sammen med papirutgaven skal det også leveres en obligatorisk erklæring, som man bl.a. finner her: http://www.uio.no/studier/program/kulturkomm/

Det skal finnes en egen mappe som heter ”Innlevering av semesteroppgave 2 (vår 2012)” i Fronter, under mappen ”Innlevering” i den venstre margen i fellesrommet. Last opp oppgaven og bruk kandidatnummer i subject-feltet.

Semesteroppgaven skal leveres inn 11. mai innen kl 14.00. Oppgaven leveres i to eksemplarer mellom 11.00 og 14.00 til en representant for ISS som sitter i den lille skranken til venstre for SV-Infosenter i foajeen i 1. etasje i Eilert Sundts hus.

Lykke til!

Publisert 7. feb. 2012 14:40 - Sist endret 7. mai 2012 10:39