Beskjeder

Publisert 8. des. 2016 12:45

Sensuren er nå publisert i Studentweb.

I fellesrommet i Fronter vil dere finne en oversikt over hvilke poengsummer som gir hvilken karakter. Fordi eksamen kun består av riktig/feil svar, gis det ikke ytterligere begrunnelse.

Ytterligere informasjon om begrunnelse og klage, finner dere på emnesiden.

Vær oppmerksom på at det ikke er anledning til å kontakte foreleser/seminarleder for å få svar på karaktersetting.

Publisert 30. nov. 2016 13:33

Gratulerer med vel overstått eksamen i dag!

Sensuren vil bli publisert i Studentweb, senest 21.desember. Det vil ikke bli gitt informasjon om poenggrenser i forkant av sensurpubliseringen.

Publisert 28. nov. 2016 15:12

Husk å sjekke i Studentweb hvor du skal sitte på eksamensdagen. Lykke til!

Publisert 24. aug. 2016 12:36

Det er undervisningsmeldingen (seminar- eller selvstudium) som styrer hva slags eksamensmelding du skal ha.

Alle studenter vil bli registrert med riktig eksamensvariant senest 1.sepember. Dersom du etter denne datoen fremdeles er meldt til feil eksamensvariant, ta kontakt med SV-info.

Publisert 26. mai 2016 13:48

Den obligatoriske hjemmeoppgaven vil bli tilgjengelig i Inspera tirsdag 1.november kl 14:00, med innleveringsfrist fredag 4.november kl 14:00.

Mer informasjon finner du på emnesiden under overskriften "Undervisning" og "Selvstudiumsvarianten". Dersom det oppstår problemer med utlevering/innlevering av oppgave, ta kontakt med SV-info.