Det tas forbehold om at …

Det tas forbehold om at det kan skje endringer med hensyn til seminarledere. Det kan også skje endringer i forhold til hvilke seminargrupper som holdes åpen. Det vil komme ann på antall påmeldte. Hvis seminargrupper blir stengt etter at StudentWeben er åpnet, vil de studenene som har fått opptak på noen av de stengte gruppene få mulighet til å bytte seminar. Regler om bytte vil komme opp i løpet kort tid.

Publisert 2. des. 2007 21:16 - Sist endret 26. juni 2008 10:41