Beskjeder

Publisert 11. juni 2008 15:43

Alle som ber om begrunnelse vil få svar på sin henvendelse pr. epost senest 19. juni 2008.

Publisert 9. juni 2008 14:25

Sensur vil bli offentliggjort tirsdag 10.juni før kl. 16 i Studentweb.

Publisert 9. juni 2008 11:37
Publisert 30. apr. 2008 12:40

Endringer i pensum for SVEXFAC03 fra og med høsten 2008 er nå vedtatt. Endringene vil bli lagt inn i pensumsidene for høstsemesteret 2008. Disse sidene blir lenket opp 22. mai.

Publisert 18. apr. 2008 00:46

Det er foreligger planer om å endre i pensumet til SVXFAC03 fra og med høstsemesteret 2008. Det vil bli gitt beskjed på denne siden når nytt pensum er vedtatt.

Publisert 14. apr. 2008 17:52

Hvis du ikke har norsk som morsmål kan du søke om diverse hjelpemidler til eksamen:

Hvis du ønsker oppgaveteksten på eksamen i SVEXFAC03 på engelsk må du søke om det. Søknaden sender du til gun.hafsaas@sv.uio.no. Fristen er 3. mai.

Hvis du ønsker å søke om å få bruke ordbok på eksamen i SVEXFAC03, må du søke om dette til gun.hafsaas@sv.uio.no. Fristen er 3. mai.

Hvis du ønsker å skrive besvarelsen på engelsk, trenger du ikke å søke om dette.

Publisert 14. feb. 2008 18:00

Vi har noen grupper med ledig kapasitet. De fleste gruppene har bare noen få plasser igjen. Det er seminarleder som avgjør når det fult, så vi garanterer på ingen måte at det er mulig å få plass. Eneste måten å få plass på seminarene er å møte opp. Dere kan ikke kontakte seminarlederen før seminaret.

Minner om at alle som oppfyller kravene til å få bytte seminar har fått innvilget dette tidligere.

Disse gruppene har ledig plasser:

seminar 3 Torsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 120 Harriet Holters hus

seminar 4 Torsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 120 Harriet Holters hus

seminar 12 Torsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 504 Eilert Sundts hus, B-blokka

seminar 19 Mandag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 120 Harriet Holters hus

seminar 29, Mandag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 124 Harriet Holters hus

seminar 31 Torsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 210 Eilert Sundts hus, B-blokka

Publisert 31. jan. 2008 15:16

Alle som har søkt om å få bytte seminar har blitt behandlet. De som har fått innvilget bytte vil se dette i StudentWeben ved at seminarnummer er endret. De som ikke har fått innvilget bytte vil se at det ikke er noen endringer.

Som sagt tidligere har SVEXFAC hatt svært stor pågang og kun de som oppfyller begge kravene om å få bytte, dvs ikke innvilget prioritert ønske og at det i tillegg kolliderer med annen undervising har fått innvilget bytte.

Dere som har søkt om å få bytte på bakgrunn av arbeid, eller som har fått innvilget en av de tre prioriterte ønskene har ikke fått innvilget bytte.

Publisert 8. jan. 2008 10:58

Forelesningene begynner 29. januar. Seminarene starter i uke 6, de som har semniar på mandager begynner i uke 7. Nærmere underivinsplan for seminarene vil bli klar nærmere oppstart.

Publisert 4. jan. 2008 13:56

For å søke om å bytte seminar må du bruke skjema. Reglene for hvem som kan få innvilget bytte finner du på søknadsskjemat. På grunn av stor pågang til våre seminarer dette semesteret har vi ikke mulighet til å gjøre unntak fra de reglene som finnes. Svar vil bli gitt i henhold til informasjonen på skjemaet.

Publisert 20. des. 2007 13:59

Detaljert undervisingsplan for vårsemesteret 2008 er nå klar

Publisert 19. des. 2007 16:58

Studenter med opptak til SVEXFAC vår 2008 er ikke plassert på seminar ennå. Dette vil bli gjort senest fredag 21. desember og resultatene publiseres i StudentWeb som vanlig.

Publisert 18. des. 2007 15:37

Detaljert undervisingsplan er for høst 2007. Ny plan for vår 2008 blir lagt inn senest 4. januar.

Publisert 2. des. 2007 21:16

Det tas forbehold om at det kan skje endringer med hensyn til seminarledere. Det kan også skje endringer i forhold til hvilke seminargrupper som holdes åpen. Det vil komme ann på antall påmeldte. Hvis seminargrupper blir stengt etter at StudentWeben er åpnet, vil de studenene som har fått opptak på noen av de stengte gruppene få mulighet til å bytte seminar. Regler om bytte vil komme opp i løpet kort tid.