Semesterside for SVLEP3090 - Vår 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

To eksemplarer av papirutgaven leveres til en representant fra instituttet som står ved SV-infosenter (1.etasje, Eilert Sundts hus), mellom kl 12 og kl 14, torsdag 22. mai. Sammen med oppgaven skal det leveres èn obligatorisk erklæring. Oppgaven skal stiftes med stiftemaskin, ikke bruk binders eller oppgavefoldere.

Du leverer også oppgaven i Fronter i innleveringsrommet som heter: "Innlevering av fordypnmingsoppgave vår 14". Mappen ligger under undervisning og er åpen for innlevering fra mandag 19.mai. Last opp oppgaven og bruk kandidatnummer i subject-feltet. Oppgaven skal være levert i mappen senest kl 23.59, torsdag 22. mai.

Merk at oppgaven ikke vil bli vurdert om den ikke er levert både i papirutgave og i Fronter innen fristen.

Oppgaven i papir og elektronisk skal være identisk.

8. mai 2014 10:42

Obligatorisk muntlig presentasjon avfordypningsoppgaven blir siste seminar i juni.

Din oppgave vil ikke regnes som godkjent før du har deltatt på den muntlige presentasjonen.

Alle skal på det siste seminaret i juni presentere sin fordypningsoroppgave muntlig. Merk at seminaret denne dagen kan gå noe utover de to oppsatte timene.

Det er satt av maks 8. minutter for presentasjon og 2 minutter for spørsmål/kommentar fra seminarleder. Presentasjonen skal altså kun vare i 8 minutter (presentasjoner som varer mer enn 10 minutter vil bli stoppet selv om de ikke er ferdige).

7. apr. 2014 13:37

Seminar 1 på tirsdager er flyttet en uke frem. Se timeplan for detaljer.

20. jan. 2014 15:09

Kontakt

SV-info