Innlevering


Når skal du levere?

Ordinær innleveringsfrist for masteroppgaven i TIK er første mandag i mai.

Trykk

Ordningen med trykking av masteroppgaven ble avsluttet våren 2019.

På innleveringsdagen

Innen kl 15:00 på innleveringsdagen skal du ha levert:

Avslutningsseremoni (utgår pga. Covid-19)

TIK-senteret holder en markering for studentene som leverer masteroppgave. Vi samles på TIKs pauserom på innleveringsdagen kl 15:00. Du får invitasjon et par uker før innlevering.

Å utsette innlevering

Å levere innen fristen er en del av oppgaven.

Sykdom og andre tungtveiende grunner

Kontakt studiekonsulenten umiddelbart dersom du må søke om utsatt innlevering på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner. Kortere sykdomsforløp mer enn 1 måned før innleveringsfrist gir vanligvis ikke rett til utsettelse. Det er mulig å få inntil 14 dagers utsettelse innenfor semesteret. Ved behov for mer utsettelse kan oppgaven leveres til følgende frister:

Fra og med høst 2019:

Høstsemesteret: Siste mandag i oktober

Vårsemesteret: Første mandag i mai

Uten gyldig grunn

Kontakt studiekonsulenten umiddelbart dersom du ikke planlegger å levere til fristen. Uten gylding grunn får du ikke levere inneværende semester. Studiekonsulenten kan kontaktes på info@tik.uio.no

Dersom datoen faller på en helligdag flyttes fristen til første arbeidsdag etter helligdagen. Du må melde deg opp, registrere deg i Studentweb og betale semesteravgift for det semesteret du vil levere oppgaven. Det vil fremkomme av vitnemålet hvilket semester oppgaven ble levert.

Publisert 16. mars 2016 13:24 - Sist endret 20. apr. 2022 15:53