Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Masteroppgaven er en forskningsrapport som skrives til slutt i studiet, og den skal oppfylle alminnelige krav til vitenskapelig publisering. Masteroppgaven skal inneholde en presis problemstilling, begrunnede metodevalg og systematisk argumentasjon. Du må melde deg til eksamen i dette emnet for å kunne levere masteroppgaven.

For utfyllende informasjon om å skrive masteroppgaven, bruk våre nettsider om masteroppgaven i TIK.

Hva lærer du?

Du lærer å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid og skrive en rapport basert på dette.

Masteroppgaven bør tematisk legges nært opp til TIKs forskning og prosjekter. Erfaring tilsier at oppgaver som skrives integrert i aktivt forskningsmiljø og -prosjekter som fortrinnsvis omfatter mer enn en forsker, får god oppfølging av veiledere, og at studentene på denne måten får økt innsikt i hvordan forskning i praksis gjennomføres.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Dette emnet er forbeholdt studenter med opptak på masterprogrammet i Teknologi, innovasjon og kunnskap (master - to år).

Undervisning

Det er ikke undervisning i dette emnet.

For informasjon om individuell veiledning, se våre nettsider om å skrive masteroppgaven i TIK.

Eksamen

Eksamen består både av innlevering av masteroppgave og muntlig høring. Les mer om sensur og muntlig høring her

Sensurfristen er 8 uker etter innlevering. På grunn av ferieavvikling vil muntlig høring bli avholdt i løpet av juni og august for studenter som leverer på normert tid i mai i vårsemesteret. Du vil få en karakter (A-F) og skriftlig evaluering fra sensorene på epost. Det er alltid to sensorer på en masteroppgave; en intern (fra UiO) og en ekstern (ikke tilknyttet UiO).

Vitnemålet utstedes 2-8 uker etter at sensuren er klar og sendes til din semesterregistrerte adresse. Du kan endre adresse i Studentweb ved behov.  Dersom du ønsker å utsette mastervitnemål må dette søkes om. Frist for å søke om utsettelse: 1.september (høst) og 1.februar (vår). Mer informasjon og søknadskjema finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

På TIK-senteret får alle studenter automatisk begrunnelse (evaluering) etter sensur. Du trenger derfor ikke be spesielt om dette.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
60
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Hver vår