Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er en forskningsrapport som skrives til slutt i studiet, og den skal oppfylle alminnelige krav til vitenskapelig publisering. Masteroppgaven skal inneholde en presis problemstilling, begrunnede metodevalg og systematisk argumentasjon. Du må melde deg til eksamen i dette emnet for å kunne levere masteroppgaven.

For utfyllende informasjon om å skrive masteroppgaven, bruk våre nettsider om masteroppgaven i TIK.

Hva lærer du?

Du lærer å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid og skrive en rapport basert på dette.

Masteroppgaven bør tematisk legges nært opp til TIKs forskning og prosjekter. Erfaring tilsier at oppgaver som skrives integrert i aktivt forskningsmiljø og -prosjekter som fortrinnsvis omfatter mer enn en forsker, får god oppfølging av veiledere, og at studentene på denne måten får økt innsikt i hvordan forskning i praksis gjennomføres.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forbeholdt studenter med opptak på Teknologi, innovasjon og kunnskap (master - to år).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Det er ikke undervisning i dette emnet. For informasjon om individuell veiledning, se våre nettsider om å skrive masteroppgaven i TIK.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består både av innlevering av masteroppgave og muntlig høring. Les mer om sensur og muntlig høring her

Sensurfristen er 8 uker etter innlevering. Du vil få en karakter (A-F) og skriftlig evaluering fra sensorene på epost. Det er alltid to sensorer på en masteroppgave; en intern (fra UiO) og en ekstern (ikke tilknyttet UiO).

Vitnemålet utstedes 2-8 uker etter at sensuren er klar og sendes til din semesterregistrerte adresse. Du kan endre adresse i Studentweb ved behov.  Dersom du ønsker å utsette mastervitnemål må dette søkes om. Frist for å søke om utsettelse: 1.september (høst) og 1.februar (vår). Mer informasjon og søknadskjema finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Engelsk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

På TIK-senteret får alle studenter automatisk begrunnelse (evaluering) på epost. Du trenger derfor ikke be spesielt om dette.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk