Dette emnet er nedlagt

KRIS2102 – Integreringsemne i kjønn, hermeneutikk og teologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innføring i hvordan kjønn konstrueres og utfordres i kristen religion og tradisjon. Kurset tar utgangspunkt i tekster om mennesket som skapt i Guds bilde, imago dei. Dette er et sentralt motiv i teologien og en viktig forutsetning både for gudstalen og for antropologien. Samtidig er imago dei blitt tolket dithen at både relasjonen mellom mennesker og i forhold til Gud er kjønnet, hierarkisk og naturlig. Slike tolkninger har fått stor betydning for kjønnsmodeller og gudsbilder i vestlige kultur mer alment. I kurset vil forholdet mellom slike tradisjoner og tolkningen av dem analyseres utfra et kritisk kjønnsperspektiv.

Emnet har felles undervisning med KRIS2101 – Kjønn, hermeneutikk og teologi (nedlagt).

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg begrepsmessige redskaper som setter dem i stand til å strukturere og analysere en selvstendig valgt oppgave innenfor teologi og kristendom, med kjønnsperspektiv som en sentral del.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kurset forutsetter at studenten er i sitt avsluttende semester på SKKs allmennlinje med fordypning i teologi og kristendomsstudier, eller har valgt fordypning i kvinne- og kjønnsstudier under Program for teologi og kristendomsstudier. Det forutsettes minimum ett kjønnsteoretisk, og ett kristendomsfaglig innføringsemne. Emnet må tas parallelt med emnet KRIS2101 – Kjønn, hermeneutikk og teologi (nedlagt)

Undervisning

Det gis inntil to timers individuell veiledning i tilknytning til semesteroppgaven.

Eksamen

Semesteroppgave 6000-8000 ord

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter