Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RESA4207 - Vår 2011

Forelesere: i tillegg til Halvor Moxnes og Oddbjørn Leirvik vil også Nora S. Eggen og Faruk Terzic undervise på kurset.

3. jan. 2011 12:06

Forelesningene på RESA4207 vil begynne 12:30 i stedet for 12:15 på grunn av kolliderende emner. Eventuelle endringer i undervisningstidene vil kunne bli gjort utover i semesteret. Dette vil varsles studentene.

3. jan. 2011 11:59